Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd innehåller rekommendationer om insatser vid insjuknande i psykos, läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, samordning, stöd för boende och arbete samt åtgärder vid fysisk ohälsa. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Kontakt

Sofia von Malortie, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 31 65

Kontakt

Ellinor Cronqvist, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 49 13
Senast uppdaterad:
Publicerad: