Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, remissversion

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om vård vid rörelseorganens sjukdomar. Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt artros och osteoporos. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering. 

Nationella riktlinjer - Målnivåer, remissversion
Målnivåer – Vård vid rörelseorganens sjukdomarArtikelnummer: 2020-9-6906|Publicerad: 2020-09-21
Lämna dina synpunkter på remissversionen för målnivåer

Nu finns ett förslag på målnivåer för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Det går att lämna synpunkter på remissversionen fram till den 30 oktober via e-post till MalnivaerRorelseorganen@socialstyrelsen.se
Slutversionen av målnivåerna publiceras i januari 2021.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, slutversion

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens sjukdomar. Beslutsstödet gäller de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar påbörjas 2021. Beslutsstödet vänder sig framför allt till dig inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassans tjänstemän.

Se rörelseorganens sjukdomar

Kontakt

Anders Berg, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 45 18

Kontakt

Fredrik Tholander, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 36 64

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 40 60

Kontakt

Regina Ylvén, försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Telefonnummer: 075-247 43 08
Senast uppdaterad:
Publicerad: