Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, remissversion

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om vård vid rörelseorganens sjukdomar. Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt artros och osteoporos. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Lämna dina synpunkter på remissversionen

Det går att lämna synpunkter på remissversionen fram till den 30 juni 2020. Skicka dina synpunkter via e-post till nr_rorelseorganen@socialstyrelsen.se
Slutversionen av riktlinjerna publiceras vid årsskiftet 2020/2021.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering. Just nu revideras målnivåerna och kommer publiceras vid årsskiftet 2020/2021.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, remissversion

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens sjukdomar. Beslutsstödet gäller de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Beslutsstödet vänder sig framför allt till dig inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassans tjänstemän.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - Remissversion
Sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen del 1 – RemissversionArtikelnummer: 2020-5-6763|Publicerad: 2020-05-08

Lämna dina synpunkter på remissversionen

Det går att lämna synpunkter på remissversionen fram till den 30 juni 2020. Skicka dina synpunkter via e-post till FMB_remissrorelseorganendel1@socialstyrelsen.se
Slutversionen av beslutsstödet publiceras i september 2020.

Kontakt

Anders Berg, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 45 18

Kontakt

Fredrik Tholander, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 36 64

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 40 60

Kontakt

Regina Ylvén, försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Telefonnummer: 075-247 43 08
Senast uppdaterad:
Publicerad: