Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis omfattar bland annat insatser vid levnadsvanor och samsjuklighet, utredning och uppföljning, topikal behandling behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis, ljusbehandling och klimatvård, systemisk behandling. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

Utvärdering av psoriasisvården

Under 2019 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid psoriasis. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Utvärdering av vård vid psoriasis – Huvudrapport  2019 

Kontakt

Sofia von Malortie, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 31 65

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: