Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Översyn 2019

Socialstyrelsen har 2019 genomfört översyn två av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

Nationella riktlinjer - Rapport
Tillhörande dokument och bilagor
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Testa manual och webbstöd för att välja rätt insatser

Nu kan du testa en ny manual för vård och stöd vid missbruk och beroende. Manualen gör det lättare för dig som är chef eller implementeringsansvarig att införa rekommenderade insatser. Till manualen finns ett webbstöd som steg för steg hjälper dig att identifiera vilka av de över 150 insatserna som verksamheten har störst behov av. Du kan dessutom hjälpa oss att förbättra verktygen genom att besvara en kort enkät.

Anmäl ditt intresse till Implementeringsmanual Nationella riktlinjer nedan.

Manual för Motivationshöjande behandling (MET)

Den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholberoende är MET (motivational enhancement therapy). En manual för MET som vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende finns tillgänglig på alkoholhjalpen.se.

MET-manualen på alkoholhjalpen.se

Kontakt

Stefan Brené, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 35 90

Kontakt

Vera Gustafsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 43 20

Kontakt

Implementeringsmanual Nationella riktlinjer
Senast uppdaterad:
Publicerad: