Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Rekommendationer och indikatorer
På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer – Utvärdering – Underlagsrapport

Stöd i arbetet med levnadsvanor

På sidan Stöd i arbetet hittar du stödmaterial som utgår från rekommendationerna i riktlinjerna.

Kontakt

Anna Mattson, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 30 46

Kontakt

Riitta Sorsa, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 34 91

Kontakt

Iréne Nilsson Carlsson, stöd till implementering
Telefonnummer: 075-247 31 70
Senast uppdaterad:
Publicerad: