Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling, uppföljning, teamomhändertagande, avancerad utredning och behandling vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi samt habilitering och rehabilitering. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

Socialstyrelsen genomför en utvärdering av epilepsivården som utgår från de nationella riktlinjerna och som kommer att publiceras under början av 2020. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.  

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Presentationen om riktlinjerna för vård vid epilepsi tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Kontakt

Sofia von Malortie, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 31 65

Kontakt

Lena Jönsson, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 32 53

Kontakt

Magnus Göransson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 37 10
Senast uppdaterad:
Publicerad: