Nationella riktlinjer för vård vid fetma – information till patienter

Socialstyrelsen har börjat arbeta med nationella riktlinjer för vård vid fetma. Där kommer vi att ge rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar för barn och vuxna som har fetma.

Det är ännu inte bestämt i detalj vilka undersökningar eller behandlingar som vi kommer att ge rekommendationer om.

Klart är att riktlinjerna ska gälla sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför är det inte säkert att just den behandling som du behöver kommer att finnas med, även om den är viktig och effektiv.

Planen är att riktlinjerna ska publiceras under hösten 2021.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. Vi planerar att utvärdera vården för personer med fetma i anslutning till arbetet med riktlinjerna.

Kontakt

Ulrika Jarrolf, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 31 87
Publicerad: