Plötslig oväntad död hos spädbarn

Nationellt kunskapsstöd för plötslig oväntad död hos spädbarn innehåller vägledning och rekommendationer för en bättre diagnostik vid oväntad död och vid förebyggande arbete. Kunskapsstödet vänder sig till profession och beslutsfattare inom området.

I Sverige avlider omkring 45 spädbarn plötsligt och oväntat varje år, varav dödsorsaken kan fastställas för ungefär hälften och den andra hälften får diagnosen plötslig spädbarnsdöd. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer för hälso- och sjukvården när spädbarn avlidit plötsligt och oväntat.

Rekommendationerna ska främja rutiner som bidrar till korrekt dödsorsaksdiagnos. Kunskapsstödet ska också användas till att förbättra möjligheterna att förebygga plötslig spädbarnsdöd och annan oväntad död hos spädbarn.

Kunskapsstödet med rekommendationer vänder sig främst till personal och chefer inom hälso- och sjukvårdens verksamheter som tar emot spädbarn som avlidit plötsligt och oväntat. Rekommendationerna är avsedda att användas som underlag för lokala och regionala rutiner, vårdprogram eller liknande.

Nationellt kunskapsstöd
Plötslig oväntad död hos spädbarnArtikelnummer: 2016-11-6|Publicerad: 2016-01-01
Tillhörande dokument och bilagor
Publicerad: