Minskade fosterrörelser

Minskade fosterrörelser är ett viktigt tecken på att fostrets hälsa kan vara hotad. I Nationellt kunskapsstöd för minskade fosterrörelser får du kunskap om vad som kan påverka fostret. Vi vänder oss till dig som möter gravida i hälso- och sjukvården, och till dig som fattar beslut på området.

Minskade fosterrörelser kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar bristfälligt, och att fostret får för lite näring och syre. Undersökningar vid minskade fosterrörelser är vanliga, men både personal och beslutsfattare behöver mer kunskap för att vården ska bli mer jämlik. Du kan till exempel utgå från kunskapsstödet om du tar fram vårdprogram och andra styrdokument för minskade fosterrörelser.

Publicerad: