Förlossningsvård

Vi arbetar med ett kunskapsstöd med rekommendationer till förlossningsvården – från graviditet till perioden efter förlossning. Arbetet ingår i en större satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Vi vänder oss framför allt till dig som möter patienter i någon del av vårdkedjan.

Vi kommer att ge stöd på flera områden, bland annat

  • psykisk ohälsa under graviditeten och efter förlossningen
  • förlossningsrädsla
  • akut stress och posttraumatisk stress
  • substansbruk
  • fetma
  • amning
  • positiv förlossningsupplevelse
  • vård efter förlossningen
  • förlossningsskador.

Status för arbetet

Vi tar nu fram kunskapsunderlag för en del av rekommendationerna, och förbereder ett konsensusförfarande för andra rekommendationer.

Vissa delar av arbetet påverkas också av parallella arbeten på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Det handlar bland annat om diagnostik och behandling av bristningar samt psykisk ohälsa under graviditeten och efter förlossningen.

Vi planerar att publicera en remissversion av kunskapsstödet i slutet av 2021.

Därför tar vi fram kunskapsstödet

Kunskapsstödet följer på andra arbeten om förlossningsvården och kvinnors hälsa, som Socialstyrelsen har gjort på uppdrag av regeringen. Där har vi sett olika behov av stöd till hälso- och sjukvårdspersonal. Vi utgår också från en förstudie om förlossningsvården.

Målet är att du ska få stöd att ta hand om patienter med särskilda behov på rätt sätt, genom att tidigt remittera dem till vård på rätt nivå. Vi vill också främja individuell planering och utformning av förlossningsvården. Både den som ska få barn och berörda yrkesgrupper ska redan under graviditeten kunna förbereda sig och planera vården efter individuella behov och önskemål.

Så berörs professionen och beslutsfattare

Du som möter patienter får stöd att välja lämpliga behandlingar för personer med ett visst hälsotillstånd. Kunskapsstödet kan också vara ett underlag för dig som tar fram regionala och lokala vårdprogram.

Så berörs patienterna och deras närstående

Kunskapsstödet ska bidra till att patienterna erbjuds vård som är kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik, oavsett var de bor.

Publicerad: