Underlag för remiss

Här hittar du instruktioner för remisshanteringen och underlagen.

Beslutsunderlagen som tas fram av sakkunniga skickas på remiss. Genom att redan tidigt i processen få synpunkter på underlagen, möjliggörs en bred konsekvensanalys. Innan Socialstyrelsen beslutar om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många ställen vården ska bedrivas kommer även en beredningsgrupp att lämna ett yttrande. Beredningsgruppen leds av Socialstyrelsen och består bland annat av tre systemexperter med god kännedom om hälso- och sjukvårdssystemet och lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar.

Vi vill veta om man tillstyrker föreslagen (definition och antal enheter), samt om det finns synpunkter på särskilda villkor och konsekvensanalysen. Använd kontaktuppgiften nedan för att lämna synpunkter. I ämnesfältet skriver du respektive underlags namn och diarienummer. Vi vill gärna ha dina synpunkter i ett worddokument.

Pågående remisser

Just nu finns inga pågående remisser.

Kontakt

Remissynpunkter – Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: