Viss vård vid trofoblastsjukdomar

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2020 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Publicerad: