Behandling av svåra brännskador

Tillståndsinnehavare
Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset
Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: