Behandling av svåra brännskador

Behandling av svåra brännskador är nationell högspecialiserad vård. Konsultation och individuell bedömning görs i samråd med en nationell vårdenhet med tillstånd. Särskilt beaktande kan behövas vid skador av cirkumferent typ eller med kritisk lokalisation (ansikte, huvud, händer, fötter, genitalia, perineum och stora leder) oavsett utbredning.

Tillståndsinnehavare
Landstinget i Uppsala län genom Akademiska sjukhuset
Landstinget i Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: