Behandling av plexus brachialisskador

Tillståndsinnehavare
Stockholms läns landsting genom Södersjukhuset
Västerbottens läns landsting genom Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Giltighetstid
Tillståndet gäller från den 1 januari 2016 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: