Behandling av plexus brachialisskador

Plexus brachialisskador är skador i armens nervfläta som styr funktioner i arm och hand. Ingreppen innebär reparation av skadade nerver, åtgärder som siktar till att öka funktionalitet i arm och hand indirekt, såsom flytt av senor eller muskler, samt skelettrekonstruktion. Behandling av plexus brachialisskador får endast utföras vid en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Stockholms läns landsting genom Södersjukhuset
Västerbottens läns landsting genom Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Giltighetstid
Tillståndet gäller från den 1 januari 2016 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: