Ögononkologi

Tillståndsinnehavare
Stockholms läns landsting genom S:t Eriks ögonsjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 10 december 2014 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: