Ögononkologi

Ögononkologi, behandling av tumör i ögat, är nationell högspecialiserad vård och får endast bedrivas vid en nationell vårdenhet med tillstånd. I tillståndet ingår så kallad transpupillär fotokoagulation och strålbehandling.

Tillståndsinnehavare
Stockholms läns landsting genom S:t Eriks ögonsjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 10 december 2014 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: