Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen

Tillståndsinnehavare
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus i Lund
Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: