Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen

Kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi och är nationell högspecialiserad vård och får endast utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus i Lund
Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: