Kirurgi vid medfött diafragmabråck

Kirurgi vid medfött diafragmabråck har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi är nationell högspecialiserad vård och får endast utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus
Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: