Kirurgi vid medfött diafragmabråck

Tillståndsinnehavare
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus
Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: