Lungtransplantation

Lungtransplantationer är nationell högspecialiserad vård och får bara utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2014 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: