Levertransplantation

Levertransplantationer är nationell högspecialiserad vård och får endast utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2010 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: