Levertransplantation

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: