Viss kraniofacial kirurgi

Tillståndsinnehavare
Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från den 1 januari 2012 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: