Viss kraniofacial kirurgi

Den kirurgiska behandling som utförs vid missbildningar på ansiktets eller skallens ben är nationell högspecialiserad vård och får bara utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Landstinget i Uppsala län genom Akademiska sjukhuset
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från den 1 januari 2012 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: