Intrauterina behandlingar

Intrauterina behandlingar, behandling av foster inne i livmodern, är nationell högspecialiserad vård och får endast utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2013 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: