Hjärttransplantation

Hjärttransplantationer är nationell högspecialiserad vård och får endast utföras av en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: