Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

All hjärtkirurgi på vuxna personer med medfödda hjärtfel är nationell högspecialiserad vård och får endast utföras vid en nationell vårdenhet med tillstånd. Verksamheten är till stor del korrigerande ingrepp, ofta i form av öppen hjärtkirurgi eller kombinerade metoder, på vuxna som tidigare ingått i vårdområdet hjärtkirurgi på barn och ungdomar.

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2014 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: