Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

All hjärtkirurgi på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel är nationell högspecialiserad vård och får bara utföras vid en nationell vårdenhet med tillstånd. Ingreppen är ofta komplicerade och det handlar om relativt få vårdfall. De senaste åren har antalet behandlade patienter varit i genomsnitt drygt 500 per år.

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: