Viss vård vid endometrios

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Södersjukhuset

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Publicerad: