Behandling av barnglaukom och barnkatarakt

Barnglaukom och barnkatarakt är grön respektive grå starr hos barn. Behandling av barnglaukom och barnkatarakt ska utföras vid en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Stockholms läns landsting genom S:t Eriks ögonsjukhus.

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2013 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: