Behandling av barnglaukom och barnkatarakt

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus.

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 31 januari 2013 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: