Behandling av barn med cochleaimplantat

Tillståndsinnehavare
Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2017 och tillsvidare

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: