Behandling av barn med cochleaimplantat

Cochleaimplantat kan ge gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. I de fall då barnet har vissa missbildningar eller skador i tinningbenet ska behandlingen utföras vid en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2017 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: