Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

Viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom har utretts som en del i utredningen Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som är nationell högspecialiserad vård och får bara utföras vid en nationell vårdenhet med tillstånd.

Tillståndsinnehavare
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus i Lund
Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Definition av tillståndet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: