Tillstånd

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvården med nationell högspecialiserad vård. Befintliga rikssjukvårdstillstånd är därmed tillstånd inom ramen för nationell högspecialiserad vård. Här hittar du definitioner av tillstånden och vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: