Steg 7: Nämndbeslut

Här hittar du information om nämndens beslut.

Du hittar alla redan fattade nämndbeslut under översikt.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård behandlade den 13 oktober fyra områden.

Nämnden beslutade om tillstånd för:

Region Stockholm

 • Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada, inkl. undergruppen barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada samt funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator
 • Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning
 • Viss vård vid prolaps och urininkontinens
 • Viss vård vid moyamoya sjukdom och syndrom

Region Skåne

 • Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada
 • Viss vård vid prolaps och urininkontinens

Region Uppsala

 • Viss vård vid moyamoya sjukdom och syndrom

Västra Götalandsregionen

 • Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada, inkl. undergruppen barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada samt funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator
 • Viss vård vid prolaps och urininkontinens

Region Västerbotten

 • Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Region Östergötland

 • Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning

Nämnden beslutade att avslå övriga ansökningar i ovan behandlade ärenden.

Mer om nämndens uppdrag och vilka som ingår i den.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: