Steg 7: Nämndbeslut

Här hittar du information om nämndens beslut.

Du hittar alla redan fattade nämndbeslut under översikt.

Mer om nämndens uppdrag och vilka som ingår i den.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: