Steg 6–7: Beredning och nämndbeslut

Här hittar du information om pågående områden för beredning inför nämndens beslut.

Under beredning

Ansökningar för att bedriva viss vård vid endometrios har inkommit från följande:

  • Region Dalarna genom Falu lasarett

  • Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

  • Region Stockholm genom Södersjukhuset AB

  • Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset

  • Region Värmland genom Centralsjukhuset i Karlstad

Ansökningar för att bedriva viss vård vid trofoblastsjukdomar har inkommit från följande:

  • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Ansökningar för att utföra åtgärden Ex utero intrapartum treatment EXIT har inkommit från följande:

  • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Dessa ansökningar bereds nu i den av regionerna utsedda beredningsgruppen.

Läs mer om beredningsgruppen och beslutsprocessen

Nämndbeslut

Du hittar alla nämndbeslut under fliken Tillstånd.

Här kan du läsa mer om nämndens uppdrag och se vilka som ingår i den  

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: