Steg 6: Beredning

Här hittar du information om områden som bereds inför nämndens beslut.

Läs mer om beredningsgruppen och beslutsprocessen.

Under beredning

Inkomna ansökningar från regionerna:

Region Skåne

 • Viss vård vid huvud- och halsparagangliom
 • Viss vård vid PSC (primär skleroserande kolangit)
 • TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt)
 • Viss vård vid könsdysfori
 • Viss vård vid peniscancer
 • Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
 • Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer
 • Neuromuskulära sjukdomar, inkl. undergruppen för barn
 • Svårbehandlade ätstörningar, inkl. undergruppen för barn
 • Svårbehandlat självskadebeteende

Region Stockholm

 • Viss vård vid huvud- och halsparagangliom
 • Viss vård vid PSC (primär skleroserande kolangit)
 • TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt)
 • Intensivvård när levertransplantation kan vara indicerat
 • Viss vård vid könsdysfori
 • Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
 • Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer, inkl. undergruppen för klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom
 • Neuromuskulära sjukdomar, inkl. undergrupperna för barn och riktade utredningar vid metabola/mitokondriella sjukdomar
 • Osteogenisis imperfecta, barn
 • Svårbehandlade ätstörningar, inkl. undergruppen för barn
 • Svårbehandlat självskadebeteende, inkl. undergruppen för barn

Region Uppsala

 • Viss vård vid huvud- och halsparagangliom
 • Viss vård vid PSC (primär skleroserande kolangit)
 • TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt)
 • Viss vård vid könsdysfori
 • Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
 • Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer, inkl. undergruppen för klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Osteogenisis imperfecta, vuxna
 • Svårbehandlade ätstörningar, inkl. undergruppen för barn

Region Västerbotten

 • Viss vård vid PSC (primär skleroserande kolangit)
 • Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer

Region Örebro län

 • Viss vård vid peniscancer
 • Neuromuskulära sjukdomar

Region Östergötland

 • Viss vård vid PSC (primär skleroserande kolangit)
 • Viss vård vid könsdysfori
 • Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer
 • Neuromuskulära sjukdomar

Västra Götalandsregionen

 • Viss vård vid huvud- och halsparagangliom
 • Viss vård vid PSC (primär skleroserande kolangit)
 • TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt)
 • Intensivvård när levertransplantation kan vara indicierat
 • Viss vård vid könsdysfori
 • Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
 • Neuroendokrina tumörer i buken (NET) samt avancerade binjuretumörer, inkl. undergruppen för klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom
 • Neuromuskulära sjukdomar, inkl. undergrupperna för barn och riktade utredningar vid metabola/mitokondriella sjukdomar
 • Svårbehandlade ätstörningar, inkl. undergruppen för barn
 • Svårbehandlat självskadebeteende

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: