Steg 4–5: Socialstyrelsens beslut och ansökan

Här hittar du information om Socialstyrelsens beslut och aktuella utlysningar.

Läs mer om beslutsprocessen under Om nationell högspecialiserad vård.

Under beredning

  • Ryggmärgsskadevård som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsens beslut

Ansökan

Här hittar du instruktioner och mallar för att ansöka om tillstånd:

  • Fyll i ansökningsblanketten
  • Fyll i verksamhetsplanen
  • Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 11 december 2019 på adress Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller via mejl till NHV-ansokan@socialstyrelsen.se. Märk ansökan med det tillstånd som ansökan gäller

Pågående utlysningar

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Ansökan
Senast uppdaterad: