Steg 4–5: Socialstyrelsens beslut och ansökan

Här hittar du information om Socialstyrelsens beslut och aktuella utlysningar.

Ansökan

Här hittar du instruktioner och mallar för att ansöka om tillstånd:

  • Fyll i ansökningsblanketten
  • Fyll i verksamhetsplanen samt övriga bilagor enligt ansökningsförfrågan
  • Ansökan för pågående utlysningar ska inkomma till Socialstyrelsen på adress Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm eller via mejl till NHV-ansokan@socialstyrelsen.se. Märk ansökan med det tillstånd som ansökan gäller.
  • Ansökningsperioden för pågående utlysningar varar till och med 1 oktober 2020.

Pågående utlysningar

Socialstyrelsen utlyser möjligheten att ansöka om tillstånd att bedriva följande:

Viss vård vid endometrios

Viss vård avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning

Viss vård vid prolaps och urininkontinens

Viss vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Viss vård inom vårdområdet fosterterapi

Viss vård vid moyamoya sjukdom och syndrom

Ansökningsperioden för samtliga utlysningar varar till och med 1 oktober 2020.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Ansökan
Senast uppdaterad:
Publicerad: