Steg 4: Socialstyrelsens beslut

Här hittar du information om Socialstyrelsens beslut.

Läs mer om beredningsgruppen och beslutsprocessen.

Socialstyrelsens beslut

Alla tidigare beslutade områden hittar du i översikten.

Här hittar du alla pågående utlysningar.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: