Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Genom att redan tidigt i processen få synpunkter på underlagen möjliggörs synpunkter på sakkunnig-gruppernas förslag till definition – vad som ska vara nationell högspecialiserad vård och hur många enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar också till att bidra till en bred konsekvensanalys av förslagen.

Pågående remisser

Just nu har Socialstyrelsen inga pågående remisser inom nationell högspecialiserad vård.

Instruktioner för att svara på remiss

Skriv tydligt i ert remissvar om ni:

 • Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
 • Tillstyrker antal enheter

Vi vill även att ni tar ställning till:

 • Förslag till särskilda villkor
 • Konsekvensanalysen

Vi vill ha era synpunkter i ett Word-dokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

Under beredning

Följande områden bereds inför Socialstyrelsens beslut:

 • Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat (IVA)
 • Avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
 • Huvud- och halsparagangliom
 • Neuroendokrina tumörer i buken
 • Feokromocytom och abdominella paragangliom
 • Binjurebarkscancer
 • Osteogenesis imperfecta
 • Vissa neuromuskulära sjukdomar
 • Svårbehandlat självskadebeteende
 • Svårbehandlade ätstörningar
 • Könsdysfori
 • Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: