Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Instruktioner för att svara på remiss

Skriv tydligt i ert remissvar om ni:

  • Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
  • Tillstyrker antal enheter

Vi vill även att ni tar ställning till:

  • Förslag till särskilda villkor
  • Konsekvensanalysen

Under beredning

Följande områden är under beredning:

  • Allvarliga hudsjukdomar

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: