Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Underlag för remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för remisshantering.

Genom att redan tidigt i processen få synpunkter på underlagen, möjliggörs synpunkter på sakkunniggruppernas förslag till definition – vad som ska vara nationell högspecialiserad vård och hur många enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar också till att bidra till en bred konsekvensanalys av förslagen. Innan Socialstyrelsen beslutar om nationell högspecialiserad vård kommer även en beredningsgrupp att lämna ett yttrande. Beredningsgruppen leds av Socialstyrelsen och består bland annat av tre systemexperter med god kännedom om hälso- och sjukvårdssystemet och lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar.

Pågående remisser

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på flera sakkunniggruppers förslag på vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många vårdenheter i landet denna vård ska bedrivas på.

Skriv tydligt om ni

  • Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
  • Tillstyrker antal enheter

Vi vill även att ni tar ställning till

  • Förslag till särskilda villkor
  • Konsekvensanalysen

Vi vill ha era synpunkter i ett Word-dokument via mejl till: nhv-remiss@socialstyrelsen.se. Synpunkter på samtliga underlagen vill vi ha senast 11 november 2019. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad: