Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på flera sakkunniggruppers förslag om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många vårdenheter i landet denna vård ska bedrivas på.

Instruktioner för att svara på remiss

Skriv tydligt i ert remissvar om ni:

  • Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
  • Tillstyrker antal enheter

Vi vill även att ni tar ställning till:

  • Förslag till särskilda villkor
  • Konsekvensanalysen

Vi vill ha era synpunkter i ett Word-dokument via mejl senast den 14 maj 2021 till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

En genomlysning av områdena Vård av extremt prematura barn och Vissa kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdom, har också gjorts av sakkunniga. I dessa genomlysningar kom man fram till att områdena inte lämpar sig för nationell högspecialiserad vård, de går därför inte ut på remiss.

Under beredning

Just nu har vi inga områden under beredning inför Socialstyrelsens beslut.

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: