Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Med anledning av spridningen av coronasjukdom Covid-19 har Socialstyrelsen beslutat att tillfälligt pausa arbetet med nationell högspecialiserad vård och återuppta detta när läget i omvärlden så tillåter.

Underlag för remiss

Genom att redan tidigt i processen få synpunkter på underlagen möjliggörs synpunkter på sakkunnig-gruppernas förslag till definition – vad som ska vara nationell högspecialiserad vård och hur många enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar också till att bidra till en bred konsekvensanalys av förslagen.

Läs mer om beslutsprocessen under Om nationell högspecialiserad vård

Pågående remisser

Ni inbjuds att lämna synpunkter på underlag inför Socialstyrelsens beslut avseende nationell högspecialiserad vård inom flera områden, se nedan.

Skriv tydligt i ert remissvar om ni:

  • Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
  • Tillstyrker antal enheter

Vi vill även att ni tar ställning till

  • Förslag till särskilda villkor
  • Konsekvensanalysen

Vi vill ha era synpunkter i ett Word-dokument via mejl till: NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

Remissunderlag

Synpunkter på följande underlag vill vi ha senast den 18 maj 2020.

Med anledning av coronakrisen så förlängs remissperioden till 1 oktober 2020

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: