Steg 3: Remiss

Här hittar du sakkunniggruppsunderlag och instruktioner för pågående remisser

Det är viktigt att vi tidigt i processen får in synpunkter på sakkunniggruppernas förslag. Remissen syftar till att komplettera konsekvensanalysen av att koncentrera viss vård.

Pågående remisser

Instruktioner för att svara på remiss

Skriv tydligt i ert remissvar om ni

  • tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter)
  • tillstyrker antal enheter.

Vi vill även att ni tar ställning till

  • förslag till särskilda villkor
  • konsekvensanalysen.

Vi vill ha era synpunkter i ett Worddokument via mejl senast den 20 januari 2022 till: 
NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Observera att ni ska hänvisa till respektive underlags namn och diarienummer i ämnesfältet.

Under beredning

Följande områden är under beredning:

  • Allvarliga hudsjukdomar

Om beslutsprocessen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård – Remissynpunkter
Senast uppdaterad:
Publicerad: