Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Pågående sakkunniggrupper

  • Avancerad barnanestesi och barnintensivvård
  • Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd
  • ECMO
  • Högisoleringsvård (till exempel högsmittsamma sjukdomar)
  • Nationella transporter
  • Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom
  • Resttillstånd efter polio
  • Utredning/Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar
  • Viss vård vid tarmsvikt, barn
  • Viss vård vid tarmsvikt, vuxna

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: