Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Pågående sakkunniggrupper

Utifrån den bruttolista som de nationella programområdena tagit fram startas sakkunniggrupper vars uppdrag är att genomlysa området och ta fram ett underlag med sina förslag.

 • Högisoleringsvård (till exempel högsmittsamma sjukdomar) – förlängd arbetsprocess
 • Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulos (pausad)
 • Akuta nationella transporter – förlängd arbetsprocess
 • Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna
 • Avancerad matstrupskirurgi, inklusive rekonstruktion
 • Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn
 • Vård av extremt prematura barn – genomlyst och nedlagd
 • ROP (Retinopathy of prematurity)
 • Stamcellstransplantation (SCT) vid särskilda tillstånd, till exempel autoimmun sjukdom
 • Allvarliga hudsjukdomar
 • Avancerad barnanestesi och barnintensivvård – förlängd arbetsprocess
 • ECMO – förlängd arbetsprocess

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: