Steg 2: Genomlysning

Här hittar du information om pågående arbete i sakkunniggrupper.

Pågående sakkunniggrupper

 • Amyloidos
 • Avancerad barnanestesi och barnintensivvård
 • Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd
 • Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarna
 • Avancerad matstrupskirurgi, inklusive rekonstruktion
 • ECMO
 • Extraktion av pacemakerutrustning
 • Högisoleringsvård (till exempel högsmittsamma sjukdomar)
 • Kardiomyopatier
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Nationella transporter
 • Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom
 • Resttillstånd efter polio
 • Svårbehandlad epilepsi
 • Utredning/Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar
 • Viss vård vid tarmsvikt, barn
 • Viss vård vid tarmsvikt, vuxna

Följande cancerområden hanteras i särskild ordning då överenskommelser redan finns från arbetet inom RCC. Enheterna som bedriver denna vård bidrar med att ta fram ”Särskilda villkor”. Socialstyrelsens bedömning går ut på remiss innan överföringen till systemet för nationell högspecialiserad vård är komplett.

 • Vulvacancer
 • Testiscancer
 • HIPEC
 • Isolerad hyperterm perfusion

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: