Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning.

Det första steget i arbetsprocessen är att de nationella programområdena (NPO) tar fram förslag på vårdområden som bör genomlysas för en eventuell koncentration på nationell nivå. Även andra aktörer har möjlighet att inkomma med förslag (se Bruttolista Övriga aktörer). Listorna är sorterade i bokstavsordning. Vi kommer att fortsätta arbetet med ”Bruttolistan” i enlighet med den dynamiska process som vi eftersträvar.

Det har nominerats sakkunniga till följande områden:

 • Genodermatoser
 • Extraktion av pacemakerutrustning
 • Utredning/Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP)
 • Amyloidos med hjärtsjukdom
 • Hjärtsarkoidos
 • Resttillstånd efter polio
 • Svårbehandlad epilepsi
 • Reumaortopedisk vård hos barn
 • Avancerad reumakirurgi hos vuxna
 • Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd
 • Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom
 • Viss vård vid tarmsvikt
 • Tillstånd som påverkar tarmens funktion hos barn.

Slutdatum för nomineringar av sakkunniga var den 15 september.

De nationella programområdena ansvarar även för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen. När vi sätter samman sakkunniggrupper ser vi på följande:

 • Sakkunniggruppen ska bestå av 7–9 personer från hela landet (alla sjukvårdsregioner). De sakkunniga representerar sina respektive sjukvårdsregioner (inte region, sjukhus, eller enskild klinik).
 • Sakkunniga ska ha relevant kunskap och legitimitet inom området (klinisk och/eller vetenskaplig) med representation från relevanta nationella vårdprogram, riktlinjer och kvalitetsregister. Vi eftersträvar att sakkunniggruppen ska vara multidisciplinär när det är relevant.
 • Det ska finnas företrädare för patienter/närstående.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: