Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning (Bruttolista från NPO).

Även andra aktörer har möjlighet att inkomma med förslag (se Bruttolista Övriga aktörer). Listorna är sorterade i bokstavsordning. Bruttolistan ses regelbundet över i dialog med de nationella programområdena.

Nominering av sakkunniga

De nationella programområdena ansvarar även för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen.

Just nu pågår ingen nomineringsprocess.

Under Steg 2: Genomlysning kan ni se vilka områden som vi arbetar med just nu samt vilka sakkunniga som har blivit utsedda för respektive grupp.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: