Steg 1: Kartläggning

Här hittar du listan på de förslag som de nationella programområdena lagt för eventuell genomlysning.

Det första steget i arbetsprocessen är att de nationella programområdena (NPO) tar fram förslag på vårdområden som bör genomlysas för en eventuell koncentration på nationell nivå. Även andra aktörer har möjlighet att inkomma med förslag (se Bruttolista Övriga aktörer). Listorna är sorterade i bokstavsordning. Vi kommer att fortsätta arbetet med ”Bruttolistan” i enlighet med den dynamiska process som vi eftersträvar.

Nominering av sakkunniga

Under Steg 2: Genomlysning kan ni se vilka områden som vi arbetar med just nu samt vilka sakkunniga som har blivit utsedda för respektive grupp.

De nationella programområdena ansvarar även för nomineringar av sakkunniga till Steg 2, men det är Socialstyrelsen som fastställer sakkunniggruppen.

När vi sätter samman sakkunniggrupper ser vi på följande:

  • Sakkunniggruppen ska bestå av 7–9 personer från hela landet (alla sjukvårdsregioner). De sakkunniga representerar sina respektive sjukvårdsregioner (inte region, sjukhus, eller enskild klinik).
  • Sakkunniga ska ha relevant kunskap och legitimitet inom området (klinisk och/eller vetenskaplig) med representation från relevanta nationella vårdprogram, riktlinjer och kvalitetsregister. Vi eftersträvar att sakkunniggruppen ska vara multidisciplinär när det är relevant.
  • Det ska finnas företrädare för patienter/närstående.

 

 

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: