Pågående arbete

Här hittar du information om pågående arbete inom arbetsprocessen för nationell högspecialiserad vård.

Steg 1: Kartläggning

Förslag till vårdområden för genomlysning och nominering av sakkunniga. Ansvarig: NPO

Steg 2: Genomlysning

Genomlysning av förslag till nationell högspecialiserad vård. Ansvarig: Sakkunniggruppen

Steg 3: Remiss

Remiss av underlagen och beredning inför Socialstyrelsens beslut. Ansvarig: Socialstyrelsen

Steg 4–5: Socialstyrelsens beslut och ansökan

Socialstyrelsens beslut och enheter som får bedriva vården. Ansvarig: Socialstyrelsen

Steg 6–7: Beredning och nämndbeslut

Pågående områden för beredning inför nämndens beslut. Ansvarig: Särskild beredningsgrupp och nämnden

Steg 8: Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av tillstånden. Ansvarig: Regionerna och Socialstyrelsen