Viss vård vid trofoblastsjukdomar

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, indikatorer för årlig uppföljning, Socialstyrelsens beslut och tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2020 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: