Viss vård vid trofoblastsjukdomar

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2020 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

Tillståndsbeslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: