Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)

Tillståndsinnehavare
Nämndbeslut planerat till 2021

Giltighetstid
Nämndbeslut planerat till 2021

Socialstyrelsens beslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: