Behandling av svåra brännskador

Tillståndsinnehavare
Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset
Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 juli 2016 och tillsvidare

Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

På webbplatsen kan du följa mått och resultat som tillståndsinnehavarna årligen rapporterar till Socialstyrelsen. Här kan du till exempel se antal patienter och behandlingar, tid från remiss till behandling, samt medicinska resultat.

Indikatorer för årlig uppföljning

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: