Stamcellstransplantation vid systemisk skleros

Tillståndsinnehavare
Nämndbeslut planerat till 2022

Giltighetstid
Nämndbeslut planerat till 2022

Socialstyrelsens beslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: