Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

Tillståndsinnehavare
Nämndsbeslut planerat till 2021

Giltighetstid
Nämndsbeslut planerat till 2021

Socialstyrelsens beslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: