Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, Socialstyrelsens beslut och tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 mars 2021 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: