Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Tillståndsinnehavare

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 mars 2021 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: