Viss kraniofacial kirurgi

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, indikatorer för årlig uppföljning och tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från den 1 januari 2012 och tillsvidare

Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

På webbplatsen kan du följa mått och resultat som tillståndsinnehavarna årligen rapporterar till Socialstyrelsen. Här kan du till exempel se antal patienter och behandlingar, tid från remiss till behandling, samt medicinska resultat.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: