Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid och Socialstyrelsens beslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Västra götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Region Västerbotten genom Norrlands universitetssjukhus

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 april 2023 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: