EXIT

Tillståndsinnehavare
Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 maj 2020 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

Tillståndsbeslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: