Viss vård vid endometrios

Tillståndsinnehavare
Region Stockholm genom Södersjukhuset
Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

Tillståndsbeslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: