Viss vård vid endometrios

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, indikatorer för årlig uppföljning och tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Södersjukhuset

Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare

Senast uppdaterad:
Publicerad: