Behandling av barnglaukom och barnkatarakt

Tillståndsinnehavare
Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset
Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus.

Giltighetstid
Tillståndet gäller från 31 januari 2013 och tillsvidare

Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

På webbplatsen kan du följa mått och resultat som tillståndsinnehavarna årligen rapporterar till Socialstyrelsen. Här kan du till exempel se antal patienter och behandlingar, tid från remiss till behandling, samt medicinska resultat.

Indikatorer för årlig uppföljning

Tillståndsbeslut

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: